”Det svarer til at have en hestevogn stående i kælderen!”

Det kræver en erfaren og agil projektledelse at hjælpe virksomheder sikkert igennem transformationen fra on-premise IT til fremtidens Cloudløsninger. Liff Hoberg fra CLOUDEON fortæller om faldgruber og løsninger, når man arbejder på tværs af systemer og arbejdskulturer.

Employee Insights / 300821

Knivskarp kommunikation og ingen tid til bullshit: sådan styrer man digital transformation

Liff Hoberg er Senior Program Manager hos den danske Cloud-virksomhed CLOUDEON, hvor hun har været med ombord i fire år – næsten siden virksomhedens grundlæggelse i 2016. Når man taler med Liff, går det stærkt. Der er ikke tid til bullshit eller udenomssnak – hverken i Liffs projekter eller i hendes samtaler. CLOUDEON arbejder med omstilling til fremtidens IT i en branche i konstant udvikling, så det er Liffs opgave som projektleder at være fleksibel og have overblik over processerne.

 

I en digital transformationsproces skal kommunikationen med stakeholders være klar og tydelig – og man skal være parat til at vende 180 grader, hvis det kræves, for at projektet kommer i mål. En stor del af god projektledelse er selvfølgelig planlægning, men som Liff understreger:

 

”I løbet af en dag kan alt muligt vælte. Sådan er det, når der er mange forskellige mennesker og interesser i et projekt – stakeholders, leverandører, måske et udviklingsteam i et andet land, freelancere og så videre. Man får det hele til at spille sammen ved at kommunikere og vise gennemsigtighed. Mit team skal hele tiden vide, hvad jeg taler med styregruppen og de forskellige stakeholders om, og hvilke udfordringer vi står overfor i ledelsen”.

 

Organisationspolitik og store egoer

Men noget af det, der driver Liff, er at finde løsninger på de uforudsete forhindringer og undvige de kriser, der nemt kan opstå, når en stor organisation skal vænne sig til en ny virkelighed. CLOUDEONs team skal både have øje for den optimale arkitektur i den nye Cloud-løsning og tilpasse sig til virksomhedens egne retningslinjer og interne strategier. Igen er tydelig kommunikation essentiel for et godt resultat:

 

”For det meste opstår problemerne, når folk ikke forstår hinanden. Det kan være, at kunden ikke formår at formidle, hvad de egentlig gerne vil have, til udviklerne, eller at én af partnerne har urealistiske forventninger til tidsrammen og økonomien i projektet. Det kan komme til at handle meget om store egoer, magt og politik internt i en organisation, fordi Cloud-transformation typisk er en højt profileret beslutning og derfor bare hurtigst muligt skal i hus for de ansvarlige”. – Liff Hoberg, Senior Program Manager

 

Der handler det for CLOUDEONs team om at holde hovedet koldt og sørge for, at kommunikationen mellem udviklere, IT-afdeling og beslutningstagere i organisationen er klar, så man i sidste ende får en effektiv løsning, der er bæredygtig for kunden i det lange løb.

 

En hestevogn i kælderen

Præsenterer man Liff for en tagline fra CLOUDEONs hjemmeside, “future technology is developed for people”, smiler hun og siger, at helt så enkelt er det ikke at bevæge sig ind i fremtidens IT-løsninger. Virksomheder ønsker forskellige former for hybridløsninger – nogle servere skal i Cloud og nogle skal blive on-premise – alt efter, hvordan deres eksisterende IT-landskab ser ud. Liff uddyber:

 

”Der er stor forskel på gammel IT-infrastruktur. Det kan svare til forskellen på, om man har en stor hestevogn stående i kælderen eller en gammel bil. Det betyder også, at hver kunde kommer med sit eget udgangspunkt for forandring og egne ønsker til, hvad der skal laves om”.

 

Mange ansatte med vidt forskellig teknisk viden og kapacitet for forandring skal forstå de nye løsninger og kunne arbejde med dem. Fra projektledelsens side kræver det forståelse for et IT-landskab i mange forskellige udviklingsstadier, hvor ’den gamle verden’ hele tiden clasher med den nye. Typisk vil en del IT-medarbejdere være vant til, at de selv manuelt skal opdatere og vedligeholde serverne i virksomhedens datacenter. For dem kan det virke usikkert og skræmmende, at Cloud-servere drives og opdateres centraliseret og automatisk.

 

I sidste ende handler det for Liff og CLOUDEONs team om at vise både medarbejdere og ledelse at det utvetydigt betaler sig – både økonomisk og praktisk - at overvinde ubehaget ved det nye og påbegynde den digitale transformation. Og hvis man som virksomhed først kan se, at det er både billigere, og mere elastisk og skalérbart at arbejde i Cloud, er det svært at argumentere mod forandringen.

 

The ’CLOUDEON way’

For Liff er CLOUDEONs projektledelse ofte et spørgsmål om at mægle mellem kundernes forventninger til digital transformation og CLOUDEONs tekniske specialisters praktiske erfaring og viden om processen:

 

”Måske har virksomhederne læst en tendensartikel med nogle buzzwords om Cloud, men ved egentlig ikke, hvilke løsninger, der passer til netop deres virksomhed. Vi har tid til at sætte os grundigt ind i tingene, og vi har erfaringen. Det er vores opgave at præsentere gode og realistiske løsninger – og give kunderne mere viden uden at udstille dem. Man skal ikke lave konsulentarbejde og så bare efterlade nogle smarte buzzwords, der står i hjørnet og vifter. Man skal efterlade sig et ordentligt stykke arbejde og nogle gode procedurer”.

 

- Liff Hoberg, Senior Program Manager

 

I den proces prioriterer Liff og hendes team at være fleksible og tilpasse sig virksomhedernes egne kulturer og projektledelsesmodeller: ”Man tager det bedste fra alle verdener – det handler om at være agil og omstillingsparat. Nogle virksomheder bruger SAFe eller PRINCE2, nogle bruger en blanding og andre igen har fået udviklet deres egne modeller”. Liff vurderer så, hvad det giver mening at tage med fra CLOUDEONs egne modeller og kombinerer det med kundernes på den mest hensigtsmæssige måde.

 

At tro på projektet

Mere end det handler om at vælge præcis det rigtige system, handler det for Liff om konstant at følge op og sørge for, at projektet skrider frem og at alle stakeholders forstår de valg, der bliver truffet. Og det bliver alt sammen lettere, når man selv tror på projektet:

”Vi arbejder midt i et generationsskifte i IT. Og det spændende ved at arbejde med Cloud er, at man godt selv kan se idéen – man bliver selv bærer af idéen. Man skal selv være åben, nytænkende og progressiv for at kunne se det spændende og gode i fremtidens idéer.”

 

- Liff Hoberg, Senior Program Manager

 

For Søren Dandanell Nielsen, CLOUDEONs CEO, er projektledere som Liff en central del af CLOUDEONs DNA:

“Liff og hendes kollegaer er dygtige - de kan sammenlignes med dirigenter foran en orkestergrav fuld af musikere. Alle musikerne spiller forskellige instrumenter, men skal spille efter samme noder og i samme takt, for at musikken ender med at være noget, et publikum gider at lytte til. Sådan er projektlederens forhold til projektets aktører og stakeholders. En håndfast og kvalificeret projektledelse er en central forudsætning for alle succesfulde leverancer – og Liff er både håndfast, topkvalificeret og erfaren.”

 

GB Round Flag

 

Find this interesting

Keep updated with news and events on the Cloud and cloudeon.